Chairperson

Chair: Chen, Chun-Yin Doris

List of previous Chairmen of the Department of English 

 • Chang, Yi (35-37 School Year)
 • Shen, Yi-Zhen (38 School Year)
 • Liang, Shi-Qiu (39-44 , 46 School Year)
 • Zhai, Huan (45 School year)  
 • Ning, Zhu (47-53rd School Year)
 • Yang, Ching-mai (54-57 School Year)
 • Chang, Fang-chieh (58-68 School Year)
 • Yu, Kuang-chung (69 School Year)
 • Huang, Tzyh-Lai (70-75 School Year)
 • Huang, Tsan-sui (76-78 School Year)
 • Shih, Yu-hwei (79-81st School Year)
 • Teng, Yi-Lu (82nd-84 School Year)
 • Huang, Lillian M. (85-87 School Year)
 • Chang, Wu-chang (88-93rd School Year)
 • Chuang, Kun-Liang (94-95 School Year)
 • Chern, Chiou-Lan (96-98 School Year)
 • Liang, Sun-Chieh (99-101 School Year)
 • Chang, Chiung-Huei Joan (102-104 School Year)
 • Chen, Hao-Jan Howard (105-107 School Year)

List of previous Directors of the Graduate Institute of English Language and Literature 

 • Liang, Shi-Qiu (45-47 School Year)
 • Chen, Chin-Ren (48-51 School Year)
 • Liang, Shi-Qiu (52-54 School Year)
 • Deeney, John J. (55 School Year)
 • Ren, Tai (56 School Year)
 • Lin, Yu-Keng (57 School Year)
 • Yang, Ching-mai (58-63 School Year)
 • Chang, Fang-jie (64-68 School Year)
 • Yu Kuang-chung (69 School Year)
 • Huang, Tzyh-Lai (70-75 School Year)
 • Huang, Tsan-sui (76-78 School Year)
 • Shih, Yu-hwei (79-81 School Year)
 • Teng, Yi-Lu (82-83 School Year)