Thanks to the following people for their donation to the Department of English.

 • Dec. 03, 2019 Prof. I-ping Liang
 • Dec. 03, 2019 Prof. Miao-Hsia Chang
 • Dec. 10, 2019 Prof. Doris Chun-yin Chen
 • Dec. 13, 2019 Prof. Jen-mei Hsu
 • Dec. 21, 2019 Prof. Ling-Hsiu Tsai
 • Dec. 21, 2019 Prof. Wen-ching She
 • Dec. 17, 2019 Prof. Hsiu-O Li
 • Jan. 17, 2020 Prof. Doris Chun-yin Chen
 • Feb. 24, 2020 Prof. Miao-hsia Chang
 • Feb. 25, 2020 Prof. Yeunice Yu-hui Shih
 • Apr. 01, 2020 Mr. Herbert Wu
donor title
Close Menu